خانه هوشمند | درباره ما | هدفها ونظرها | بروژه ما | تبلیغات  | کاتالوگ | طراحی هوشمند

| مشاهده فیلم | فیلم کوتاه | انیمیشن | نمایندگی ها | خبرها | تماس با ما


Our Networks

bms iran

smart hdl ایران

 smart bus  


Stage Lighting

سیستم  کنترل رقص نور

The Ultimate entertainment with modern stage lighting for production of theatre, dance, opera and other performance arts.

working in protocol DMX512, KNX converter , and S-bus converter.

To allow for artistic effects for illumination, for Altering the perception of shapes onstage, particularly three-dimensional stage elements, Directing the audience's attention to an area of the stage or distracting them from another , Mood Setting tone of a scene establishing or to project scenery or lighting event.

Heavy RacksTouring RacksConsoles

Network Gateways
Mini DJ and DIY

Contact us for more information.

© Copyright 2009 . smart bus Iran Karaj Alborz All Rights Reserved


Products:
نور پردازی | کلیدهای هوشمند | دیمر ها | کنترل سیستم مهتابی | رله ها | منبع تغذیه | كنترل سرمايش گرمايش | سنسور هوشمند | سیستم امنيتی | کنترلر مصرف انرژی | سیستم صوتی | سیستم های سرگرمی | سیستم ارتباطات | پرده برقي | هتل هوشمند | کلید وپریزها | Integration | Programmer kit| LED and DMX Show | Disco & DIY |